Me palvelemme   |   We serve

Toimintamme

Toimintamme perusta rakentuu maailmanlaajuisille Lions periaatteille. Teemme yhdessä työtä ennen kaikkea paikallisella, mutta myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemiseksi.

Käydyn arvokeskustelun perusteella olemme määritellet Lions Club Kankaanpään arvoiksi:

1. Palveluhalun

2. Paikallisuuden ja isänmaallisuuden

3. Talkoohengen ja aktiivisuuden

4. Luottamuksen.

Klubimme toiminta on aktiivista ja toimintakauden aikana toteutamme sekä perinteisiä että kausittaisia projekteja.

Kuukausikokous: Kuukauden 2. torstai klo 18
Paikka:
Juhlatila Lumiainen, Keskuskatu 31

Lions Club Kankaanpää
Perustettu 19.10.1956

Charter Night 30.03.1957

LÖC Kankaanpää

© Lions Club Kankaanpää