Toimintamme perusta rakentuu maailmanlaajuisille Lions periaatteille. Teemme yhdessä työtä ennen kaikkea paikallisella, mutta myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemiseksi.

Käydyn arvokeskustelun perusteella olemme määritellet Lions Club Kankaanpään arvoiksi:

  1. Palveluhalun
  2. Paikallisuuden ja isänmaallisuuden
  3. Talkoohengen ja aktiivisuuden
  4. Luottamuksen

Klubimme toiminta on aktiivista ja toimintakauden aikana toteutamme sekä perinteisiä että kausittaisia projekteja.