Sotaveteraanityö

Vuodesta 2000 lähtien Kankaanpään leijonat ovat urakoineet  aurausviittoja kaupungille, joka on tilittänyt hankintakorvauksen suoraan veteraanijärjestöille. Vuonna 2022 projekti sai uuden suunnan auraviittojen poiskeräyksen muodossa. Sotaveteraanien heijastinprojektista jää myös osuus paikalliseen veteraanityöhön.

Kirkkopyhä ja seppeleenlasku

Klubimme osallistuu vuosittain perinteiseen Kankaanpään Lions klubien yhteiseen kirkkopyhään ja seppeleenlaskuun Sankarihaudalle.

Puolisotoiminta

Klubimme puolisotoiminta on myös aktiivista. Toiminnan tarkoitus on yhdessä toimien tukea paikallista nuoriso- ja vanhustyötä. Tarpeen vaatiessa puolisot ojentavat auttavan kätensä myös klubitoiminnan avuksi nauttien työn ohessa yhdessäolosta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Oman jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen erilaisten tapahtumien muodossa kuluu myös puolisotoiminnan piiriin.

Lions Quest

Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä, opettajille suunnattu toiminnallinen ohjelma. Ohjelma on kehitetty ajankohtaisten, suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ohjelma tukee 5 – 25 -vuotiaille suunnattujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen ja elämisen taitojen opettelu. Kankaanpääläisiä opettajia on quest-koulutettu vuodesta 1995 lähtien.

Lahjoitukset ja stipendit

Jaamme varainhankinta-aktiviteeteilla kerätyt varat lahjoituksina ja stipendeinä. Keskeisiä lahjoituskohteitamme ovat vuosien varrella olleet nuoret, vanhukset, veteraanit ja erityisryhmät. Lahjoitusten ja stipendien kulmakivenä on aina ollut paikallisuus. 

Arpajaiset ja konsertit

Keväisiä puutarhamaja-arpajaisia on järjestetty vuodesta 1992 lähtien. Monena vuonna puutarhamaja rakennettiin klubin talkootyönä. Arpajaisten sijaan on myös järjestetty erilaisia konsertteja mm. vuonna 2006  laulelmallinen iltapäivä sotiemme veteraaneille ja vuonna 2010 äitienpäiväkonsertti. Konserttiperinnettä on jatkanut vuodesta 2012 alkaen järjestetty joulukonsertti Kankaanpään kirkossa.

Ruokojärven rannan maisemanhoito

Yksi klubimme työaktiviteeteista on Ruokojärven rannan maisemanhoito. Klubimme on sitoutunut hoitamaan Lavian tien puoleisen rannan ”Hopeapajupuiston” pusikkoraivausta ja tarvittaessa myös isompien puiden harvennusta. Kaudella 2011-2012 teimme harvennuspuista klapeja n. 30 m3, jotka toimitettiin paikallisille sotaveteraaneille.

Yhdessä viihtyminen

Klubitoimintaamme kuuluu myös viihteellinen yhdessäolo. Toimintakaudella teemme teatteriretkiä, vietämme kuutamoserenadia vuosijuhlan kruunatessa mukavan yhdessäolon.